Vitajte na Dobbyho, Alceinej a Biggiinej stránke, ktorá je venovaná Harrymu Potterovi a poviedkam o Harry Potterovi
 
Harry sa dostal do tmavej chodby, vďaka radám od Agapa sa vydal správnym smerom a neblúdil zbytočne v dlhej chodbe. Po chvíli sa ocitol vo veľkej kuchyni. Všade bolo ticho.
Opatrne položil hada na stôl a vďaka svetlu, ktoré prúdilo cez veľké okno sa dokázal orientovať po miestnosti.
Ako prvé prehľadal skrinky. Podarilo sa mu nájsť balíček starších sušienok. Vopchal si ho do vnútorného vrecka cestovného plášťa. V ďalšej zo skriniek našiel fľašu, ktorá bola zaprášená. Umyl ju preto vo veľkom umývadle a naplnil čistou vodou.
Agap jeho konanie so zaujatím sledoval.
"Nevieš, kde je tu kúpeľňa?" spýtal sa Harry, keď prezrel všetky skrinky.
"Na posschodí je jedna menšia, hneď pri sschodissku." Odpovedal Agap.
"Môžeš ma tam nasmerovať, potrebujem sa umyť." Povedal Harry, keď sa pozrel na svoje špinavé ruky a ešte viac špinavé oblečenie.
Had prikývol a počkal, kým Harry k nemu znova nepristúpil a dal si ho na ruku. Spoločne sa vydali do vyššieho poschodia. Harrymu sa zatiaľ nepodarilo identifikovať, či sa nachádza v muklovskom alebo čarodejníckom dome. Dom bol totiž očividne málo využívaný.
V kúpeľni položil Harry Agapa na skrinku. Rýchlo si vyzliekol šaty a zaliezol do sprchy.
"Áááá," vykríkol šokovane, keď na neho začala tiecť najprv studená voda a len pomaly sa zohrievala. Harry si užíval ten príjemný pocit z vody, ktorá odstraňovala špinu z jeho tela.
V sprchovom kúte našiel mydlo a zvyšky šampónu. Obe veci hneď použil.
Po polhodine vyšiel zo sprchy čerstvo umytý, v skrinke vedľa sprchy našiel uteráky a tak si hneď dva zobral. Ten väčší si omotal okolo seba a menším sa poutieral do sucha. Kriticky pozrel na svoje oblečenie a rozhodol sa ho oprať. Vďaka praxi, ktorú získal v sirotinci mu to netrvalo dlho.
Veci dal potom sušiť na malú terasu, ktorá sa nachádzala v prízemí.
"Harry by ssa tu nemal dlho zdržiavať, čo ak jeho väzniteľ príde na to, že ssa mu podarilo dostať z uzavretej miesstnossti?" upozorňoval ho had.
"Ja viem. Len čo mi trochu vyschnú veci odídem. Pôjde Agap so mnou?"
"Agap odprevadí Harryho na hranice pozemku, ďalej bude mussieť íssť Harry ssám." Odpovedal Agap. Harry prikývol, že rozumie.
Kým sa jeho veci sušili, snažil sa Harry preskúmať dom. Na jeho sklamanie väčšina miestností bola zamknutá a nikde sa nenachádzali kľúče.
Harry sa vrátil do kuchyne a znovu prehľadal všetky skrinky. Ak niečo považoval za užitočné vyložil to na stôl. Takto sa na stole ocitol malý nožík, stará krabička zápaliek s asi jednou desiatkou zápaliek, kúsok špagátu a kúsok sviečky.
Potom si Harry išiel po veci, ktoré boli prevažne suché vďaka slnku dopadajúcemu na terasu. Pobalil si všetky podľa neho užitočné veci a vydal sa von z domu spoločne s Agapom. Zarasteným chodníkom postupovali smerom na západ.
Harry teraz mohol vidieť, že dom sa nachádzal v horách obklopený hustým lesom. Netušil, že ide o Čierny les známy v čarodejníckej komunite ako jeden z najnebezpečnejších. Žili v ňom tvory, ktoré boli horšie ako tie v Zakázanom lese pri Rokforte.
Keď sa dostal na koniec pozemkov zastal. Ešte raz sa pozrel na dom a potom zložil Agapa do trávy.
"Ďalej už mussí íssť Harry ssám." Povedal had.
"Ďakujem ti za pomoc." Poďakoval Harry.
"Harry mussí byť opatrný, hlavne po zotmení. Moja rodina povedala, že ak bude Harry pokračovať na západ, dosstane ssa k obydliam ľudí. Bude to však náročná a nebezpečná cessta." Povedal Agap.
"Budem si dávať pozor, tu určite neostanem." Odvetil Harry a pohladil prstom hada po hlave. "Nikdy na teba nezabudnem." Postavil sa a vykročil vpred.
 
- - MS - -
 
Severus informoval Dumbledora, že mu bol od neznámej osoby doručený Harryho prútik. Dumbledore sa prikláňal k tomu, že tým dal únosca najavo, že chlapec stále žije. Napriek tomu to Severusa neupokojilo. Do jeho návratu na Rokfort ostávalo pár dní, rovnako ako sa blížil závratnou rýchlosťou začiatok školského roka.
Harryho priatelia, ktorí boli pozvaní na jeho nepodarenú oslavu ho čoraz častejšie kontaktovali s otázkou, kde je a čo sa mu stalo. Zatiaľ úspešne odrazil všetky otázky.
Napriek maximálnej zaneprázdnenosti spôsobenej hľadaním Harryho si po večeroch pripravoval podklady na nový školský rok. Najneskôr o päť dní sa musel vrátiť na Rokfort.
 
- - MS - -
 
V čase, keď sa Harry dostal na hranice pozemku sa v pivnici, v miestnosti, v ktorej bol predtým uväznený, zjavila porcia jedla ako obvykle. Tento raz sa jej však nikto ani nedotkol. Po hodine opäť zmizla. Chvíľu na to sa s prásknutím zjavil namiesto toho Dobby. Rozhliadol sa a zistil, že dvere do miestnosti sú otvorené.
"Nie. Pán Harry Potter, pane!" zvolal zhrozene. "Vzápätí si začal búchať hlavu o otvorené dvere.
"Zlý Dobby, zavrel Harryho Pottera! Zavrel záchrancu čarodejníckeho sveta, aby ho ochránil. Dobby sa bude musieť znova potrestať."
Škriatok veľmi rýchlo zistil, že chlapec v dome nie je. S hrôzou preskúmal pozemky, ale ani tam už Harry nebol.
Slnko začalo pomaly zapadať za obzor a škriatok s nárekom zmizol preč. Vedel, že svojim konaním spôsobil ešte väčšiu katastrofu, akej mal chlapec čeliť pri svojom návrate do školy. Harry Potter zmizol v Čiernom lese.
 
- - MS - -
 
Len čo Harry vykročil mimo pozemky pocítil, ako prešiel cez magické ochrany. To zodpovedalo jeho otázku, či šlo o čarodejnícke alebo muklovské sídlo. Akonáhle sa ocitol za ochranami, sídlo zmizlo. Harry bol zrazu na malej lúčke obklopenej hustými stromami. Poobzeral sa okolo seba a nakoniec sa vydal určeným smerom. Kráčal opatrne, vedomý si toho, že v lese na neho môže číhať rôzne nebezpečenstvo. Asi po hodine kráčania si uvedomil, že sa stmieva. Pridal do kroku a popri tom sa snažil nájsť si vhodný a hlavne bezpečný úkryt.
Nebolo to však také jednoduché. Často sa musel predierať hustými kroviskami. Šero v lese sa zväčšovalo a on mal čoraz väčší problém sa zorientovať. Keď si už myslel, že nenájde žiadne bezpečné útočisko, narazil na strom, ktorého konáre boli v dostatočnej výške, aby na ne dotiahol. Vyskočil, ale na prvý pokus sa mu nepodarilo na konár vytiahnuť. Pri druhom pokuse už bol úspešnejší. V duchu poďakoval chlapcom zo sirotinca, ktorí ho často prenasledovali. Vďaka nim sa v útlom veku naučil loziť po stromoch. Párkrát svoje umenie predviedol aj Dudleymu a jeho parte.
Kvôli bezpečiu sa vyšplhal vyššie. Našiel dostatočne široký konár, na ktorý si sadol a oprel sa o kmeň. Plášť si pritiahol viac k telu. Tma medzitým zhustla tak, že nevidel ani na krok. Les sa začal prebúdzať nočným životom. V diaľke sa ozvalo zavíjanie vlka. Harry bol vďačný, že ho strom chráni pred nebezpečenstvom nočných tvorov, ktoré by na neho mohli zaútočiť na zemi. Premýšľal ako ďaleko sú ľudia, ktorých spomínal Agap. Túžil byť doma vo svojej izbe. Dúfal, že jeho otec sa už nebude na neho hnevať. Určite ho celý čas hľadal. Prišlo mu ľúto, že vďaka Dobbymu sa nestretol so svojimi priateľmi a neoslávil s nimi svoje narodeniny.
Z jeho premýšľania ho vyrušil šuchot neďaleko neho. Snažil sa v tme rozoznať, čo to môže byť. Ozvalo sa zavytie, tentoraz bolo veľmi blízko pri ňom. O chvíľu Harry zbadal, že pod stromom sa potuluje vlk, ktorý vetril okolo seba. Určite zachytil jeho pach. Našťastie bol na strome dostatočne vysoko. Vlk dlhú chvíľu obchádzal strom, ale nakoniec sa rozbehol preč. Harry siahol do vrecka plášťa a vytiahol balíček so sušienkami. Jednu si z neho zobral a pomaly ju začal jesť. Zapil ju trochou vody z fľaše, ktorú našiel v dome.
Okolo polnoci začal pociťovať únavu, vedel však, že nemôže zaspať, lebo by to s ním mohlo skončiť veľmi zle. Párkrát popod strom prebehli rôzne zvieratá. Harrymu sa len veľmi ťažko podarilo rozoznať, čo boli zač.
Už aby vyšlo slnko. Pomyslel si unavene skoro ráno. Len veľmi pomaly sa tma v lese menila na šero. Harrymu bola zima. Keď sa šero dlhšie nemenilo, bolo mu jasné, že viac svetla pomedzi stromy na zem neprenikne. Pomaly zliezol zo stromu. Chvíľu mu trvalo, kým mal opäť cit v nohách. Bez zbytočného zdržiavania sa Harry vydal na ďalšiu cestu.
 
- - MS - -
 
Harry putoval lesom niekoľko dní. Jeho plášť bol na niekoľkých miestach roztrhnutý ako sa predieral krovinami. Za ten čas, čo opustil dom, v ktorom bol uväznený si odpočinul len minimálne. Zistil, že les je veľmi nebezpečný hlavne v noci. Dvakrát čelil napadnutiu vlkov, ktorí ho začali prenasledovať. Rovnako tiež zistil, že les je plný magických tvorov. Videl stádo jednorožcov, víly banší, dvojrožcov, vlkolaka a ďalšie zvláštne tvory, ktoré vôbec nepoznal.
Sušienky, ktoré si odniesol z domu dávno zjedol. Občas sa mu podarilo nájsť maliny, lesné jahody alebo čučoriedky, ktorými sa snažil zahnať svoj hlad. Vodu sa mu podarilo niekoľkokrát doplniť z malých prameňov, ktoré našiel po ceste. Bol veľmi vyčerpaný. Spôsobil to nedostatok spánku a jedla.
Harry veril, že sa čoskoro dostane z tohto prekliateho lesa, ktorému nebolo konca.
Na konci siedmeho dňa mal Harry pocit, že les je trochu redší ako predtým. Povedal si, že sa napriek stmievaniu pokúsi ísť ďalej, aby si overil, či sa nemýli. Nevedel ako dlho išiel, ale nakoniec sa pred ním les otvoril a on po dlhých dňoch uvidel jasnú oblohu plnú hviezd. Vyčerpane si sadol na zem pod strom, ktorý bol na okraji lesa. O pár minút neskôr tvrdo zaspal.
21.11.2016 16:14:54
Dobby

Ako často navštevujete našu stránku?

Niekoľkokrát za deň (132 | 19%)
Denne (128 | 19%)
Raz za týždeň (81 | 12%)
Raz za dva týždne (45 | 7%)
Raz za mesiac (36 | 5%)
Všetky postavy sú majetkom J. K. Rowlingovej, ostatné postavy objavujúce sa v poviedkach sú majetkom autorov. Stránka nie je vytvorená za účelom zisku.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one